Påverkan

Uppsöka hjälp?
Man kan göra ett litet test om man verkligen behöver hjälp från en läkare eller hudspecialist. Skulle man svara ja på några av nedanstående påståenden kan det vara bra att att uppsöka en läkare eller hudspecialist.
● Upplever blyghet på grund akne
● Blir generad på grund av akne
● Mindre optimistisk framtidssyn på livet på grund av akne
● Inga produkter eller läkemedel har hjälpt
● Börjar få akneärr
● Smärtsam akne som är varfyllda och eller rodnande fläckar i huden

Negativa känslor
Eftersom akne ofta drabbar personer i tonåren, dvs då de är full färd att ska skapa en egen identitet så kan många drabbas av negativa känslor. I puberteten har man ofta oro för sin egen kropps utveckling, det innebär att man under puberteten har en ökad känslighet för förmodade eller verkliga reaktioner från omgivningen. Dessa reaktioner och kommentarer från personer som man omger sig med kan mycket väl leda till ett bristande självförtroende och depression. Man kan i och för sig tycka att dessa reaktioner tycks oproportionella i förhållande till verkligheten, men det finns studier som visar att personer med akne upplever följande känslor som härstammar utifrån sin akne. Dvs om de ej haft akne så skulle dessa personer inte ha upplevt följande:
● Depressiva tankar
● Frustration
● Felaktig kroppsuppfattning
● Minskad själv-uppskattning
● Minskat självförtroende
● Socialt tillbakadragande
● Vrede